Forum企业公民
您现在位置:首页 > 企业公民 > 合启公告合启公告

关于公司更名的通知(行政2016第021号)

发布时间:2016-01-19 09:41:20 浏览量:95 [返回]

各部门/项目:
    由于公司发展需要,“武汉合启置业有限公司”名称从2016年1月19日变更登记为“武汉合启房地产顾问有限公司”,届时原公司“武汉合启置业有限公司”的全部业务由武汉合启房地产顾问有限公司继续经营,原公司的所有债权债务由武汉合启房地产顾问有限公司承继,原公司签订的合同继续有效。
   即日起,公司所有对内及对外文件、资料、开具发票,账号,税号等全部使用新公司名称。
   特此通知!                                                行政部
                                        二〇一六年一月十九日